Ruinerna

katakomberna nivå 1

skriven av Goldar

Jag tänker inte dra igenom hela historian med Gritt, utan tänker bara säga att han skickade en av sina vakter som skulle visa vägen. Han hette Baum och var en livlig dvärg. Fram tills det ögonblicket han var dumdristig nog att öppna en gammal dörr som gick ner i katakomberna. En explosion följde och den livliga dvärgen var nu död.

Efter att ja gett honom sina sista farväl tog vi oss ner i katakomberna. Jag tillsammans med Draco, Wisteria och Ra började långsamt ta oss ner i katakomberna.

Inget anmärkningsvärt hände under vår första tur i underjorden. Mer än att Draco blev nedslagen av en spindel, lika stor som en hund.

Under vår andra runda där nere. Hittade vi dock mer spännande saker.

En man kort, då Draco inte hade vaknat upp efter slaget huvuden började vi långsamt ta oss ner igen.

Efter att ha irrat runt och utforskat varje vrå lyckades Ra på något sätt hitta ett gömt rum.

I detta rum fanns det en orb svävandes ovanför ett altare. Runor var skrivna runt om den och enligt vår alviska munk, var det skrivet något i still med:

PILLA BLI! RÖR INTE ORBEN!

Jag gillar inte att pilla på magiska (arcana) saker så vi beslutade att inte röra den utan fortsatte.

Som om att hitta det gömda rummer inte var nog, lyckades Ra ännu en gång rasera en del av katakomberna. Denna gång rasade en del av taket in och spindel ägg ramlade ner. Följt av vad vi bara kunde tro var mamman till alla ägg.

Ra blev snabbt spetsad av spindel-mamman och fick någon sorts gift inpumpad i sig.

Vi lyckades utan större svårighet döda den, då Wisteria fick in ett par bra träffar.

Vi hittade en huvudnyckel till första nivån som vi använde för att leta vidare bakom de låste dörrar vi hittat.

Där inne, hittade vi en döskallenyckel som konstaterade var till låset på den stora metall grinden som spärrade vägen ner till näste nivå.

Den nyckeln tog jag hand om.

Tillsammans med denna rapport finns en karta med fler detaljer

Comments

dataxperten adeadwolf

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.