Ruinerna

Direkta Förhandlingar

Quest: I skogens djup, av Korakx

Åter en tidig morgon när frukost äts. Korakx har nöjet av Maloras sällskap som ivrigt berätta om sina nya getter och andra djur. Som faller tyvärr på döva öron för Korakx. Tarik, dvärgambassadören för dvärg byn Malm’s räkning, har nu varit ibland oss överlevare en liten stund men ändå samlat på sig ett mängd av information. Mest frågor riktar han mot Phann dock. Men nu så måste Tarik gå tillbaka till Malm för att rapportera vad han har sett. När han har tagit farväl medan Nephrises och Amber vinkar adjö så bestämmer sig de båda tieflingarna att det vore dags att söka upp alverna för att höra deras sida av denna konflikt som verkar finnas. De ser och känner igen Korakx från begravningsceremonin, samt Malora som pratat på till Korakx utan att ha märkt att han inte lyssnar längre. Nephrises går fram först och frågar om dom vill följa med att söka upp denna alv by. Malora direkt accepterar men Korakx som är lite försiktig kring demon varelser tänker lite först innan han accepterar. En människa vid namn Darwin dyker upp och hör om detta också. Eftersom Darvin, Amber och Nephrises varit till dvärg byn och vill försöka lösa detta om möjligen. Om inget annat så för att etablera handel med båda på något sätt.

Så med ingen tid till spillo så beger sig gruppen nerför strömmen. För tydligen var målet med att vattnet skulle strypas med en damm att alverna skulle inte få något vatten. Så de borde finnas någonstans i motsatt riktning av dammen. Vi går i någon timme där vi stöter på en grupp av dvärgar som bygger en simpel mindre damm. Nephrises som den enda som kan tala och förstå dvärgspråket går fram och stör dvärgarna som är flitigt i arbete. Vi möts av vänliga respons, för tydligen så har ordet om Nephrises och Amber redan kommit ut bland dvärgarna. För dessa dvärgar är från Malm. Vi frågar även om dom har sett något spår av alver. Vilket dom svarar till att de även haft en mindre strid med en patrull av något slag. Vi följer infon om striden för att hitta några spår vart dessa besegrade alver kom ifrån. Det verkar komma djupare från skogen. Men efter försökt att ta sig fram från mark nivå så blir skogen för tätt packad. Så vi går tillbaka till flodbanken och följer den en liten bit till innan vi tar en väl förtjänt rast.

Medan vi tar våran rast så hör vi rasslande i buskagen. Nephrises ropar ut ifall det vore alverna vi söker. Men vid inbjudan att dela bröd med oss så kommer det fram en liten goblin. Han introducerar sig som Gurgmesh. Vi frågar om han vet vart alverna är medan vi mutar honom med mat. Gladligen så säger han att han vet vart det kan finnas en utpost där vi kan komma i kontakt med alverna. Han startar att visa vägen. Vilket vi följer men håller uppsyn av denna lilla goblin. Vi går en lång bit innan vi frågar Gurgmesh igen om han vet vägen. Men svara med att alverna ofta hittar honom istället. Så det borde funka för oss med. Med det så ser vi en fågel som verkar flyga iväg med avsikt. En i gruppen plockar upp på det så vi följer hastigt efter den. Tills vi kommer till en glänta där fem alver sitter och grillar någon form av mat. Gurgmesh är vid det här laget försvunnen.

Vi förmedlar till dessa alver som är på väg att dra sina vapen att vi vill enbart tala och förhandla. Med lite övertygelse så verkar det funka. De är villiga att ta oss till deras hemby. Men vi är tvungna att få händerna fastbundna och ögonbindlar. Vi går med på det motvilligt och även räcker över våra vapen. Så vi leds till alvernas hemby. Väl där så ser vi en sten fontän som har liknande arkitektur som det av det som finns kvar inom ruinerna. Men även att denna fontän verkar ha fyra kanaler av vatten som tillför in i fontänen. Vi möter alvernas ledare Miravelia (“Oraklet”) som förklarar för oss att vi är dom första på 300 år som besöker byn bortsett från deras invånare. Vi frågar att få pratas med privat för att skaran av nyfikna alver står omkring oss och undrar om dessa utbölingar.

Vi sitter i ett magiskt frammanat rum kring ett bord och delar på en lättare middag. Samt även frågar kring naturen och ursprunget av denna konflikt som finns mellan alverna och dvärgarna. Det var ett ursprung av 1500 år sedan. Oraklet minns små detaljer för det var på hennes mormors tid det startade. Men efter så lång tid av blodspillan och konstant krig. Så önskar Oraklet att konflikten skulle kunna komma till ett slut. Ett hopp som hon har själv som ledare för sitt folk. Oraklet frågar även varför vi är här. För alverna vet mycket väl att vi har varit i kontakt och även etablerat relation med dvärgarna av Malm. Vilket vi säger att vi är överlevare från staden i det stora berget Silverstein. Även att vi vill försöka agera som en neutral part och skaffa en god relation med alverna. Samt även påbörja någon form av handel med dem. Hon kan tänka sig att inleda handel och även skicka en ambassadör till ruinerna OM vi lyckas stoppa damm byggandet vid floden. För vattnet som rinner in i fontänen är även källan till deras magiska kraft. Om vi inte lyckas så kommer alverna angripa dvärgarna med nya krafter och mer intensivt än tidigare. Gruppen lovar att försöka stoppa det till sitt yttersta. För annars kommer resten av överlevarna hamna i mitten av konfliktens eskalation.

Med ögon täckta och händer bundna igen så skickas vi tillbaka till gläntan där vi hittade den första gruppen av alver. Där vi får med oss en falk som snappar upp allt vi säger och ser för att rapportera till alverna i efterhand. Vi beger oss tillbaka till dvärgarna vid dammbygget och försöker övertala dem. Men med lite klumpigt lagda ord om att vi har varit till alvbyn (och med intrycket av att gruppen kommer döda dvärgarna om de inte sluta bygga) så blir det snabbt en kris som spårar ut. En dvärg flyr och springer mot Malm för att rapportera. Gruppen faller tillbaka för att inte göra saker värre, men följer efter dvärgmeddelaren. Vi hinner ifatt och stoppar honom och även övertalar honom att försöka stoppa sina medarbetare. Så deras liv inte går i spillo. Efter dvärgen går tillbaka så pratar gruppen ihop sig hur dom ska kunna stoppa dammen från att bli färdig.

Det är då vi hör rasslandet i närliggande buskage och Nephrises ropar efter Gurgmesh. Och sant som sagt så tittar den lilla goblinen fram igen, glad att se sina vänner igen med maten som kan fylla hans mage. Men igen så pratas det om att vi måste nå Malm dvärgarnas ledare Mathilde, för att kunna lösa denna situation. Vi föreslår att Gurgmesh kan springa till ruinerna att skicka ett bud till Malm om vad det är som pågår. Men just då så aktiverar goblinen en magisk portal. Vilket vi alla häpnar över och med ivrig förfrågan säger om han kan teleportera oss till Malm på direkten. Om han lyckas med detta så kommer han få all mat han behöver och även en boning i tornet som Nephrises äger. Med ivrig nöje och glada ord accepterar Gurgmesh detta och teleporterar oss till Malm´s center. Men ingen syn av Gurgmesh då dock.

Vi kräver direkt med all hastighet att få träffa Matilde då vi har en kris på våra händer. Vakterna av Malm lite häpnade av våran plötsliga ankomst från ingenstans, men de känner igen Amber och Nephrises leder oss mot råds kammaren. Där vi kliver in och rapporterar om att vi har varit till alv byn och om dammen blir färdig som kommer konflikten eskalera igen. Matilde samlar sitt råd och ber om att få prata med sina ledare. Vi väntar utanför kammaren och får veta sen då att dammen kommer slutas att bygga. Matilde skickar iväg ett meddelande med fågel till det lilla bygg lägret. Medan vi vandrar med Matilde till bygg gruppen. Matilde går före när vi kommer åter igen till lägret. Där hon förklarar situationen och man ser lite irritation i byggarnas ansikten. Men när deras ledare befaller detta av dom så följer dom orderna. Deras liv räddade utan att veta det och tacksamheten av Matilde att vi har varit uppriktiga följer med sina byggare tillbaka till Malm. Men innan hon går så utser hon Tarik som en medelman i förhandlingar för Malms räkning. Vi skickar även hem alvernas falk som kan rapportera om allt som har hänt.

Vi återvänder till ruinerna utmattade från denna intensiva resa. Med risken av att vara tvungen att välja en sida i denna konflikt så nära. Då vi samlar rådet och berättar om allt som har hänt. Kanske denna konflikt kan få sitt slut efter så lång tid. Även en allians och ett nytt hopp för framtiden.

Comments

dataxperten SwedishWolf86

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.